ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

 
 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

 
 

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

 
 

ΒΟΙΩΤΙΑ

 
     
     
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 
     
     
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίδειξη λειτουργίας

Επίδειξη λειτουργίας - 1ο μέρος (με κλικ ανοίγει σε νέο παράθυρο)
Επίδειξη λειτουργίας - 2ο μέρος (με κλικ ανοίγει σε νέο παράθυρο) 

Γλώσσες και μορφή πρωτογενούς γλώσσας

Τα λήμματα είναι γραμμένα πρωτογενώς κατά κανόνα στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Υπάρχουν όμως και αρκετά λήμματα που συντάχθηκαν πρωγτογενώς σε άλλη γλώσσα. Το πρωτογενές λήμμα δηλώνεται με τονισμένο περίγραμμα της αντίστοιχης σημαίας. Στα λήμματα από τρίτες γλώσσες παρατίθεται μόνο το κείμενο με τις υποσημειώσεις (χωρίς συνδέσεις, γλωσσάρια, κλπ.).

Γλώσσα περιεχομένου / γλώσσα πλοήγησης

Η γλώσσα περιεχομένου του λήμματος και η γλώσσα πλοήγησης μπορεί να ταυτίζονται ή και να διαφέρουν. Η γλώσσα περιεχομένου του λήμματος εξαρτάται από την επιλογή των σημαιών που εμφανίζονται δεξιά από τον τίτλο του λήμματος, ενώ η γλώσσα πλοήγησης από την επιλογή των αντίστοιχων λεκτικών που βρίσκονται επάνω και δεξιά από τις σημαίες.  Μπορεί η γλώσσα περιεχομένου να είναι τα αγγλικά και το περιβάλλον πλοήγησης στα ελληνικά. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο χρήστης βρίσκεται σε ελληνικό περιβάλλον και επιλέξει την αγγλική σημαία. Για να αλλάξει και το περιβάλλον πλοήγησης πρέπει να επιλεγεί επάνω δεξιά το λεκτικό «Eλληνικά» και «English» αντίστοιχα. Το περιβάλλον πλοήγησης διατίθεται μόνον στα ελληνικά και αγγλικά.

Τρόπος λειτουργίας αναλυτικής αναζήτησης

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι πλοήγησης:

Γρήγορη αναζήτηση: Ψάχνει τον όρο μόνο στον τίτλο των λημμάτων όλων των επιμέρους τόμων της εγκυκλοπαίδειας, συμπεριλαμβανομένης και της Πύλης του Αρχιπελάγους του Αιγαίου. Τα αποτελέσματα έρχονται αλφαβητικά και σε παρένθεση δηλώνεται ο τόμος, στον οποίο ανήκει το λήμμα.

Αναλυτική αναζήτηση:

Περιορισμοί που μπορεί να επιλεγούν είναι:

  • Συγκεκριμένος τόμος(έργο)
  • Γλώσσα
  • Κατάσταση λήμματος (ολοκληρωμένα, μη εκδεδομένα, προς ανάθεση)

Ο όρος στην αναλυτική αναζήτηση ανιχνεύεται σε όλα τα βασικά πεδία του λήμματος:

  • Τίτλο
  • Περίληψη
  • Σώμα κειμένου
  • Οπτικοακουστικό υλικό

Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται με βάση αυτά τα πεδία και σε παρένθεση αναφέρεται ο τόμος, στον οποίο ανήκει το λήμμα.